Statistikk

I oversiktene kan du klikke på de grønne lenkene for å få opp listen meg grunnlag for tallene.

Register | Statistikk | Nettverk | Kommuner

1. Regioner

Frivilligsentralene er delt inn i regioner.

Region Antall Prosent
Øst Norge 107 24,0%
Sør Norge 113 25,3%
Vest Norge 106 23,8%
Midt/Nord Norge 120 26,9%
Totalt 446 100,0%

2. Nettverk

Alle frivilligsentraler er med i et nettverk.
Det er nå 46 nettverk med 50 nettverksledere.
> Liste med nettverk og nettverksledere

3. Eierformer

Frivilligsentralene står svært fritt til å finne en eierform som fungerer for dem.

Eierform Antall Prosent
Kommunal 203 45,5%
Forening/lag 117 26,2%
Stiftelse 69 15,5%
Samvirkeforetak 27 6,1%
Annet 14 3,1%
(Ikke satt) 13 2,9%
Aksjeselskap 3 0,7%
Totalt 446 100,0%

4. Status

Sentraler blir godkjent før de kommer i drift. Av og til må de midlertidig legge ned driften og noen legges ned.

Status Antall
Godkjent, ikke startet 11
I drift 446
Midlertidig ute av drift 2
Nedlagt 7

5. Kommuner

Her kan du se antall kommuner som har og som ikke har frivilligsentral. Du kan også gå direkte til kommuneoversikten.

Sentraler i drift Antall Prosent
En sentral 314 74,4%
Flere sentraler 31 7,3%
Uten sentral 77 18,2%
Totalt 422 100%

6. Stillingsstørrelse

Hvordan daglig leders stillingsstørrelse fordeler seg

Størrelse Antall Prosent

7. Medlemmer NFS pr. region

Av de 446 sentraler i landet er 420 medlemmer i Norges Frivilligsentraler. Det er 94,2%.

Pr. region Totalt Medlem Prosent
Øst Norge 107 103 96,3
Sør Norge 113 109 96,5
Vest Norge 106 98 92,5
Midt/Nord Norge 120 110 91,7
Totalt 446 420 94,2