Statistikk

I oversiktene kan du klikke på de grønne lenkene for å få opp listen meg grunnlag for tallene.

Register | Statistikk | Nettverk | Kommuner

1. Regioner

Frivilligsentralene er delt inn i regioner.

Region Antall Prosent
Øst Norge 109 24,2%
Sør Norge 113 25,1%
Vest Norge 107 23,8%
Midt/Nord Norge 121 26,9%
Totalt 450 100,0%

2. Nettverk

Alle frivilligsentraler er med i et nettverk.
Det er nå 46 nettverk med 50 nettverksledere.
> Liste med nettverk og nettverksledere

3. Eierformer

Frivilligsentralene står svært fritt til å finne en eierform som fungerer for dem.

Eierform Antall Prosent
Kommunal 206 45,8%
Forening/lag 121 26,9%
Stiftelse 67 14,9%
Samvirkeforetak 27 6,0%
Annet 15 3,3%
(Ikke satt) 11 2,4%
Aksjeselskap 3 0,7%
Totalt 450 100,0%

4. Kommuner

Her kan du se antall kommuner som har og som ikke har frivilligsentral. Du kan også gå direkte til kommuneoversikten.

Sentraler i drift Antall Prosent
En sentral 316 74,9%
Flere sentraler 32 7,6%
Uten sentral 74 17,5%
Totalt 422 100%

5. Stillingsstørrelse

Hvordan daglig leders stillingsstørrelse fordeler seg

Størrelse Antall Prosent
Full stilling, 100% 363 80,7%
Halv stilling, 50% 37 8,2%
50% til 75% 16 3,6%
75% til 100% 10 2,2%
50% til 75% 5 1,1%
3/4 stilling, 75% 5 1,1%
Ingen ansatt, 0% 4 0,9%
Mangler data 3 0,7%
Stilling under 50% 2 0,4%
Stilling under 50% 2 0,4%
Stilling under 50% 1 0,2%
75% til 100% 1 0,2%
75% til 100% 1 0,2%

6. Medlemmer NFS pr. region

Av de 450 sentralene i landet er 427 medlemmer i Norges Frivilligsentraler. Det er 94,9%.

Pr. region Totalt Medlem Prosent
Øst Norge 109 105 96,3
Sør Norge 113 109 96,5
Vest Norge 107 101 94,4
Midt/Nord Norge 121 112 92,6
Totalt 450 427 94,9

7. Aktivitetskategorier

Av 2570 aktive aktiviteter er nå 1461 (56,8 %) påført kategori. Mer om aktiviteten.

Kategori Antall Prosent
Sosiale møteplasser 413 28,3 %
En til en hjelp/tjeneste 220 15,1 %
Fysisk aktivitet 182 12,5 %
Annet 136 9,3 %
Inkludering/integrering 128 8,8 %
Kurs/undervisning 115 7,9 %
Arrangement 78 5,3 %
Håndverk og hobby 69 4,7 %
Sang og musikk 38 2,6 %
Friluftsliv 38 2,6 %
Gjenbruk/utlån/reparasjon 28 1,9 %
Utflukter/reiser 16 1,1 %
Totalt 1461 100 %